Hoppa till innehållet
Start

EUSL Care

En EU-plattform för arbetsmarknads-politiska program och projekt

En del av European Future Label
Care to Change the World

Introduktion

EUSL Care är en EU-plattform för arbetsmarknads-politiska program och utbildningar med målsättningen att vara lösningen på den kompetensbrist Sverige och de flesta övriga EU och EES-länder lider av. Det avser flera klassiska arbetaryrken men inkluderar även en del verksamheter som i sig själva kräver en viss förkunskap. 

EUSL Care är en helhetslösning med flera syften. Utöver att stimulera den privata sektorn finns det också en agenda för att förbättra mottagningsprocessen för nyanlända, flyktingar och invandrare till både Sverige och EU. Sanningen är att enbart i Sverige behövs det flera hundratusen fler arbetstagare för att fortsätta kunna bära upp den välfärd vi har vant oss vid. Situationen är liknande i övriga EU- länder men sedan några år tillbaka har den inhemska populationen i EU minskat, men i praktiken enbart ökat på grund av invandringen. 

Systemet vi är vana vid idag är en ytterst långsam process, där det kan ta flera år för en person som kommer hit att bli etablerad och självförsörjande. Det leder enbart till kostnader och främjar rasism och ett ”vi och dem”- tänk. 

Tillsammans med medlemmar inom European Social Label skapas här arbetsmarknadspolitiska program och projekt, men även lösningar på livets alla små dilemman som är utanför formell arbetstid. Det avser bostäder både under programperioden så väl som efter, när någon går ut i arbete, och det inkluderar aktiviteter och sysselsättning på fritiden så att alla som går programmen får en stimulerande och sund vardag. 

Metod och inriktningar

Genom dialog med relevanta myndigheter och regioner går det att få fram vilka yrken som anses som bristyrken i alla regioner. Där efter tas en dialog med näringslivet inom dessa regioner för att verifiera behovet och de erbjuds då att inom ett antal månader få tillgång till den typ av kompetens de behöver. 

Näringslivet förbereds också på vad som förväntas av dem om de både vill hjälpa sig själva och hjälpa andra på samma gång inom vad som kallas för Bemötandeguiden, det valideringssystem som European Social Label utvecklat till sina medlemmar. 

EUSL Care fokuserar mycket på inriktningar så som lager, service personal, hushållsnära tjänster, vissa hantverksyrken, undersköterskor och liknande där allt mellan ingen och lägre formella kompetenskrav finns.

Programmen ska vara förhållandevis korta så att en deltagare enbart får till sig den kompetens som de verkligen behöver för att sedan gå ut i arbete och på så vis få till sig allt det andra som man behöver. 

Bli delaktig i EUSL Care

För stunden tar EUSL Care in samarbetspartners från andra länder än Sverige i verksamheten. Syftet är att ta del av den gemensamma kunskapen och dess etableringsprocess samt delaktighet i det dagliga arbetet med att ta fram och utföra arbetsmarknadspolitiska program och projekt. Man får också en ökad inblick i hur Sverige fungerar samtidigt som EUSL Cares kompetensportfölj vidgas. Formellt sett går man in som medlem i EUSL Care och man får i steg två sedan hjälp med att etablera konceptet i sitt egna land samt tillpassningar av verksamheten så den passar landets lagar och regler. Som medlem i EUSL Care får man också en unik inblick i den enorma kravbild som användandet av offentliga medel ställer. 

Vänligen kontakta oss vid intresse. 

Etableringsprocessen

Var med och hjälp människor till att komma in i det lokala samhället. Samarbete med myndigheter så väl som näringsliv och bidra till att minska utanförskapet i samhället. 

Servicepersonal

Flera regioner i Sverige lider av akut brist inom servicebranschen. Det inkluderar städpersonal, receptionister, kockar med flera. Detta är där med ett av EUSL Care’s huvudområden.

Lagerarbetare

Med dagens teknik kan alla arbeta med lager. För många är det ett bra sätt att få sitt första arbete då det kräver väldigt lite formell kompetens. Ändå är det ett stort bristyrke i Sverige!